Slim Meme  pegatina

Slim Meme

A slim thinking meme sticker

£4.89